Bilet uczestnictwa w konferencji.

950,00 

Każdy uczestnik Konferencji będzie proszony o wolontaryjne wypełnienie kwestionariusza dotyczącego jego sytuacji w zakresie COVID19 oraz dobrowolne przedstawienie certyfikatu szczepienia  w czasie rejestracji w dniu Konferencji..

Kategoria:

Konferencja PPLNG i bioLNG – “Technologie LNG i bioLNG filarami dekarbonizacji w transporcie towarowym”

Uczestnictwo w konferencji

Uczestnictwo klasyczne